Navigácia

Kontakt

 • Gymnázium - Gimnázium
  Hurbanova 34
  982 01 Tornaľa
 • +421 475523118

Najbližšie udalosti

Vianočná burza

Predvianočné korčuľovanie v RS

ZIMNÉ PRÁZDNINY

Pondelok 22. 12. 2014

Počet návštev: 1878843

BULETIN - JUBILEUMI ÉVKÖNYV

Blahoželáme

Pozajtra (Streda 24.12.2014)
Ladislav Bari (Septima)
Adam Anderkó (I.B)
Adam Nagy (I.B)
Adam Ondrejčák (I.A)

 

Vitajte na stránke našej školy

Üdvözöljük honlapunkon

Novinky a akcie školy

 • 19. 12. 2014

  Do galérie Predvianočné korčuľovanie boli pridané fotografie.

 • 18. 12. 2014

  Do galérie Mikuláš boli pridané fotografie.

 • Anyanyelvi játékok - Játékos anyanyelv

    A Nemzeti Művelődési Intézet  először szervezte meg az Anyanyelvi játékok - Játékos anyanyelv elnevezésű vetélkedőt. A verseny célja a magyar nyelv népszerűsítése és az anyanyelvápolás.  A szlovákiai forduló 2014. december 9 - én iskolánkon volt. Iskolánkat két csapat képviselte a versenyen, egy az alapiskolások, egy pedig a középiskolások kategóriájában. Mindkét csapatunk a 2. helyen végzett. Gratulálunk.

 • Olympiáda v nemeckom jazyku - školské kolo

  Výsledky:

  1. kategória: 1. Alžbeta Pupalová, 2. Adam Ondrejčák (počet účastníkov: 2)
  2. kategória: 1. Marcel Petrus, 2. Bari Ladislav, 3. Cselényiová Kristína (počet účastníkov: 8)

 • Červené stužky

  Život krehký ako motýlie krídla...

  AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého občana našej krajiny, obce. Ôsmy ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebiehajúci od 1. septembra a vrcholiaci 1. decembra 2014 – na Svetový deň boja proti AIDS, sme si pripomenuli aj na našom gymnáziu.

  Upozorniť na problematiku sme sa pokúsili nástenkami umiestnenými v priestoroch školy, besedami, propagačnými filmami a červenými stužkami, ktoré študenti pripli nielen svojim spolužiakom, ale aj žiakom deviateho ročníka Základnej školy Ferenca Kazinczyho a Základnej školy Pavla Jozefa Šafárika v Tornali. Tradične pre mladších spolužiakov pripravili tematické prezentácie, mohli sa zapojiť do besedy, zanechať odtlačok svojej dlane alebo prsta pri tvorbe motýľa, nakoľko tento ročník sa v gymnáziu niesol v intenciách myšlienky „Život krehký ako motýlie krídla.“ Z tohto dôvodu sme sa zamerali na zdôraznenie prevencie a žiakov všetkých našich tried zapojili do „Živej stužky“ tvorenej výtvarne stvárnenými pestrými motýľmi. Dnes už tieto zdobia steny pozdĺž schodiska a pripomínajú všetkým domácim i návštevníkom posolstvo kampane roku 2014.

 • 10. 12. 2014

  Do galérie Gemerská liga -1.kolo boli pridané fotografie.

 • 10. 12. 2014

  Do galérie Gemerská kvapka krvi boli pridané fotografie.

 • 21. 11. 2014

  Do galérie Deň Paľa Olivu boli pridané fotografie.

 • Deň Paľa Olivu

   

  V dobe informatizácie, nikdy nekončiacich zmien školského vzdelávacieho programu, aj na školách dochádza k reforme vyučovacieho procesu. Dokázali to i žiaci Gymnázia v Tornali, ktorí si dňa 19. novembra formou netradičnej hodiny literatúry pripomenuli 100. výročie narodenia básnika Paľa Olivu, predstaviteľa Katolíckej moderny. Študenti prevzali iniciatívu už týždeň pred akciou a okrem prípravy prezentácií sa chopili možnosti vytvárať interaktívne cvičenia, pracovať s dostupnými multimédiami, ktoré im škola ponúka. Cieľom bolo zistiť, do akej miery je možné obohatiť vyučovaciu jednotku o prostriedky IKT a zatraktívniť tak študentom slovesné umenie. Učinili sme tak prostredníctvom senzitívneho básnika a jeho tvorby, ktorú sme počas netradičnej hodiny interpretovali kolektívne i individuálne za pomoci interaktívnych cvičení. Priblížili sme tak i žiakom z nižších ročníkov život a tvorbu Pavla Ušáka, maturanti sa tak stali nielen percipientmi ale najmä aktérmi celého projektu. V rámci kompenzácie neosobného kontaktu s technikou sa bohato recitovalo za zvukov video prezentácií a zaznela aj hudba – školská kapela predstavila Olivovu zhudobnenú báseň Z nových ciest... Analýzu umeleckého textu vystriedala úspešná tvorba básničiek za pomoci cinquainu, a tak opäť prevzala v intenciách zážitkového vyučovania svoje žezlo fantázia, emócie a tvorivosť našich žiakov.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium - Gimnázium
  Hurbanova 34
  982 01 Tornaľa
 • +421 475523118

Fotogaléria