Navigácia

Rada školy Štatút Rady školy Žiacka školská rada - štatút Žiacka školská rada - členovia Plán činnosti ŽŠR 2016/2017

Rada školy

 

Zoznam členov Rady školy pri Gymnáziu – Gimnáziu Tornaľa

 

 

Dvaja zvolení zástupcovia  pedagogických zamestnancov školy:

1. Mgr. Erika Szivák

2. Mgr. Norbert Vincze

 

Jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy:

1.Katarína Kotánová

 

Traja zvolení zástupcovia  rodičov:

1. Kristína Bencsőová - kvinta

2. Mgr. Anna Bášti - III.B

3. Peter Gergely - kvinta

 

Jeden zvolený zástupca žiakov školy:

1.Róbert Štefan Országh - III.B

 

Štyria delegovaní  zástupcovia zriaďovateľa:

1. Mgr. Dáša Gajdošová, oddelenie financií

2. Mgr. Imrich Kováč, oddelenie školstva a mládeže

3. MVDr. Ján Šeševička - poslanec BBSK

4. Mgr. Koloman Tóth- za zamestnávateľov - predseda Rady školy

  

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium - Gimnázium
    Hurbanova 34
    982 01 Tornaľa
  • +421 475523118

Fotogaléria