Navigácia

Rada školy Štatút Rady školy Žiacka školská rada - štatút Žiacka školská rada - členovia Plán činnosti ŽŠR 2016/2017

Rada školy

 

Zoznam členov Rady školy pri Gymnáziu – Gimnáziu Tornaľa

 

 

Dvaja zvolení zástupcovia  pedagogických zamestnancov školy:

1. Mgr. Erika Szivák

2. Mgr. Norbert Vincze

 

Jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy:

1.Katarína Kotánová

 

Traja zvolení zástupcovia  rodičov:

1. Kristína Űveges

2. Mgr. Anna Bášti

3. Peter Gergely

 

Jeden zvolený zástupca žiakov školy:

1.Róbert Štefan Országh

 

Štyria delegovaní  zástupcovia zriaďovateľa:

1. Mgr. Dáša Gajdošová, oddelenie financií

2. Mgr. Imrich Kováč, Odbor  školstva

3. MVDr. Milan Kolesár

4.Ing. Július Buchta

  

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium - Gimnázium
    Hostinského 3
    979 01 Rimavská Sobota
  • +421 475621471
    riaditeľka: 0911095669

Fotogaléria