Navigácia

 Zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok je na stránke :

http://www.vucbb.sk/Úrad/OddeleniaÚraduBBSK/Oddelenieverejnéhoobstarávania/Centrálnyregisterzmlúv,objednávokafaktúr

https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Oddelenia%C3%9AraduBBSK/Oddelenieinvest%C3%ADci%C3%ADaverejn%C3%A9hoobstar%C3%A1vania/Centr%C3%A1lnyregisterzml%C3%BAv,objedn%C3%A1vokafakt%C3%BAr.aspx

Plan_VO_2017.docx

PLaN_VEREJNEHO_OBSTARaVANIA_PRE_ROK_2018.docx

 

Informacie_o_Gymnaziu.docx

 

 

 

Zriadovacia_listina.PDF

 

 

organizacna_struktura(1).docx

 

 

Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Banskobystrického samosprávneho kraja

Smernica_003_2015.docx

 

 

Voľné pracovné miesta : nemáme

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium - Gimnázium
    Hostinského 3
    979 01 Rimavská Sobota
  • +421 475621471
    riaditeľka: 0911095669

Fotogaléria