Navigácia

 Zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok je na stránke :

http://www.vucbb.sk/Úrad/OddeleniaÚraduBBSK/Oddelenieverejnéhoobstarávania/Centrálnyregisterzmlúv,objednávokafaktúr

 

 

Informacie_o_Gymnaziu.docx

 

 

 

Zriadovacia_listina.PDF

 

 

organizacna_struktura(1).docx

 

 

Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Banskobystrického samosprávneho kraja

Smernica_003_2015.docx

 

 

Voľné pracovné miesta : nemáme

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium - Gimnázium
    Hurbanova 34
    982 01 Tornaľa
  • +421 475523118

Fotogaléria