Navigácia

VÝCHOVNÉ PORADENSTVO KEDY ZMATURUJEM PRIHLÁŠKA NA VŠ Termíny podania prihlášok na VŠ Žiak so ŠVVP Štatistika

VÝCHOVNÉ PORADENSTVO

Úlohy výchovného poradcu na škole:

  • informačné : poskytuje pomoc pri riešení otázok, ktoré sa týkajú študijných, profesijných,  poradenských informácií pre žiakov, rodičov, pedagógov.

 

  • odborno-metodické :ide o poskytovanou odborných rád a metodickej pomoci triednym učiteľom, ostatným vyučujúcim

 

  • diagnostické :v týchto súvislostiach ide o presadzovanie a realizáciu metód pedagogickej diagnostiky, metód usmerňovania profesijného vývinu, metód prístupu k problémovým žiakom apod.

 

  • poradenské : ide o poradenskú pomoc a rady poskytované žiakom, rodičom a pedagógom pri riešení individuálnych problémov žiakov / osobnostných, študijných, profesných / .

 

 

Výchovnou poradkyňou na našej škole je Mgr. Timea Bussányiová, ktorá Vám  poskytne pomoc alebo radu týkajúcu sa výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

Kontakt:

Tel. na sekretariát : 047 552 31 18

e-mail: t.bussanyiova@gmail.com

 

Konzultačné hodiny:                                                             

Kabinet výchovného poradenstva: streda 9.45 - 12.20 hod.

v prípade potreby -  odporúčam vopred si dohodnúť termín stretnutia

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium - Gimnázium
    Hurbanova 34
    982 01 Tornaľa
  • +421 475523118

Fotogaléria